Kraniosakrální terapie je systém pro rozvolnění membrán,
chránící mozek a míchu, blokujícími energetickými shluky.
Terapeut stimuluje přirozený energetický tok v těle, který
pacient může cítit. Záměrem je dostat rytmus membrán do
přirozeného pohybu, aby celé tělo mohlo fungovat v
harmonii. Tělo reaguje uvolněním, zklidněním, návratem k
funkčnosti.

                                                                                                                                                                                                                                                     Psychoenergetická terapie zahrnuje odstranění
energetických shluků, narušujících energetické pole těla
(kletby, klatby, uřknutí, prokletí, aj.), odvedení přítomných
duší, které mohou ovlivňovat stav mysli a těla a vyčištění
rodových linií od energetických zátěží, které ovlivňují další
pokolení rodiny. Klient reaguje zklidněním, ústupem
bolesti, ale i emoční očistou těla.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Terapie “ více technik „

Ze všech zkušeností jsem začal používat „terapii více technik“, které říkám „ z mrtvých vstání „, kdy začínám
psychoenergetickou úpravou a kraniosakrální terapií, pak přejdu k práci s hlavou a to čínskou tlakovou masáží, po té
pokračuji stejnou technikou po zadní části těla a masážní terapii zakončím reflexní technikou plosek nohou. Po této,
zhruba tříhodinové terapii, je člověk ve zcela jiném energetickém stavu, než v jakém za mnou přišel. Takto tělu
odpadne energetická zátěž a má možnost se zregenerovat. Tělo je ze 100% zregenerovatelné, pokud není tkáň
odumřelá, či není-li přerušen tok energie chirurgickým zákrokem. Velmi silné účinky terapie dokládají výpovědi lidí, kteří tuto terapii absolvovali.

Při samotné terapii je klient oblečený, je vhodné zvolit takový oděv, který je klientovi pohodlný, ideální bez opasku a tlustých pásových výztuh, z důvodu mého postupného tlačení na body v těchto místech, což je pro mne v opačném případě dosti náročné.

Terapii začínám osvětlením, co můžou klienti čekat, upozorňuji na nutnost uvolnění klientovy mysli i těla, ať je tělo přístupné mé práci, dále hovořím o různé citlivosti tlačených bodů na těle a na reakci jejich postupného zprůchodňování. Zároveň upozorním na reakci mého těla, které při vnímání klientovy blokace těla se otřepe, proto je-li klient energeticky zanesen více, mé otřepávání je intenzivnější. Tento úkaz je pro klienta i zpětnou vazbou a ukazatelem jeho stavu v jednotlivých částech těla. Citlivost mého těla Vám i sdělí, blokaci srdeční úrovně k muži či k ženě konkrétně tím, že mi začné téct slza z pravého či z levého oka. To samé se děje formou kašle, jsou-li blokace silné. Konkrétnosti sděluji na konci terapie. Terapii začnu kraniosakrální terapií, kdy oblečený klient leží na masážním lehátku na zádech a já mu vsunu pravou ruku pod hlavu a druhou pod křížovou kost ( Zde jsou upnutí membrány, chránící mozek a míchu. Lebka z lat. Kránio, křížová kost z lat. Sákrum. Z toho název terapie) a mentálně kontroluji a rozpohybuji rytmus, který tato membrána má. Je to třetí rytmus v těle. V této pozici kontroluji energetické schéma klienta i jeho okolí a je-li přítomna jakákoliv patogenita či energetické schéma, které klienta oslabuje, odstraním ji. Zároveň otevírám energetické centrum v hrudi a naplňuji ho světlem. Člověk je po tomto zákroku radostný. V případě bloudících duší, které jsou také jednou z příčin klientovy energetické a po té fyzické nestability, odvádím je zhmotného světa. Ty, které chtějí cokoliv klientovi sdělit, například rodinný příslušník, sdělení předám. V této pozici také mentálně čistím klientovy rody, jak ženský, tak i mužský, které jsou mnohdy také semeništěm problémů, které se zhmotňují do reálného života a silně klienta ovlivňují. Po tomto zákroku přejdu k nohám klienta a pokračuji v jiném kraniosakrálním pohybu, který je důležitý pro více aspektů života. Je to rodina, stabilita, vnitřní síla. Jelikož pracuji 2x v úrovni chodidel, je vhodné, aby si klient nosil čisté ponožky, má-li problémy kožní, tak i hormonální. Silně zapáchající chodidla neozdravuji. Tato fáze trvá zhruba 1hodinu.

Po této fázi terapie přecházích k hlavě klienta a na obličeji klienta praktikuji čínskou tlakovou masáž obličeje, což je již fyzická část terapie. V této pozici otevírám klientovi 3 oko, kterým klient začne vnímat jemnohmotný energetický svět, aniž by pro to měl jakékoliv vysvětlení. U každého klienta je doba probuzení oka jiná.Tato fáze terapie trvá zhruba 1hodinu.

Po té se klient přetočí na břicho, kdy v lehátku odstraním kryt pro obličej a klient si může odpočinout s nataženýma rukama. Zde pracuji čínskou tlakovou masáží na celé zadní části těla. Je to fyzická práce, proto jsou-li některé body, které postupně mačkám, ucpané, klient je cítí bolestivě. Ta však brzy odezní spolu se zprůchodněním dráhy. Po reflexní terapii plosek nohou ukončím masáž, energeticky klienta propojím se Zemí a s Nebem a terapie je u konce. Tato fáze terapie trvá zhruba 1hodinu.

Klient je dezorientovaný, proto je vhodné aby v den terapie měl po zbytek dne klid. Do týdne se u některých klientů projeví očista těla , jak mentální (pláč, smích), tak i fyzická ( průjem, zvracení, u žen zánět poševní oblasti), která trvá asi dva dny. Po terapii klientovi sdělím vše, co jsem u něj viděl, jaké bylo zanesení a kde, co je potřeba tělu dát nebo opačně zakázat, jaké očistné recepty mají použít, které byliny jsou vhodné, které si klientovo tělo žádá.